Praktijkinformatie

Spreekuren

Door de gevolgen van het Corona virus gaat het inloop-spreekuur niet door. U kunt een afspraak maken via de assistente of online een afspraak plannen via de beschikbare plaatsen via de WebApp.

Aanwezigheid artsen

Wanneer u bij het kopje ‘Medewerkers’ met u muis op de foto staat kunt u de werkdagen van de betreffende persoon zien.

Spreekuur op afspraak

Spreekuur op afspraak  in de ochtend van: 08:00 tot 10:45.
Spreekuur op afspraak  in de middag van: 13:50 tot 16:30.

Voor de ochtend en middag spreekuur kunt u een afspraak maken. Hiervoor belt u de assistente op werkdagen vóór 12 uur. Zij vraagt u naar de reden van de afspraak om een inschatting te kunnen maken t.a.v. de spoedeisendheid van uw klachten.  De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
.
Geeft u a.u.b. bij het maken van de afspraak aan of u een enkel consult (10 minuten/één klacht) of een dubbel consult ( 20 minuten/ meer klachten of een langer gesprek) nodig heeft. Zo voorkomen wij onnodige wachttijden voor andere patiënten.
.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
.
De assistente beoordeelt samen met de huisarts of een huisbezoek afgelegd wordt.
.

Telefonisch Spreekuur

Iedere werkdag tussen 13.00 en 13.30 uur.
.
Voor eenvoudige vragen en uitslagen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur.  Indien dit niet lukt kunt u eventueel via de assistente een terugbelafspraak maken.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Indien u met spoed in de avond, nacht, weekend of op een feestdag een huisarts nodig heeft belt u de HADOKS (voormalige SMASH).  Houdt u BSN nummer bij de hand. U krijgt dan of telefonisch medisch advies, of een afspraak voor een bezoek aan een huisartsenpost of de huisarts komt bij u thuis (als vervoer naar de post medisch onverantwoord is). Via de website www.hadoks.nl kunt u meer informatie vinden.
.
Het telefoonnummer is: 070-3469669.

Assistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.
.
Tussen 8:00-12:00 maakt zij afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken (voor een visite liefst vóór 10.00 uur bellen) of verwijst naar telefonisch spreekuur (tussen 13:00-13:30). Zij weet het antwoord op veel medische en praktische vragen. Ook kunt u bij haar terecht voor verwijzingen, vragen over recepten en uitslagen van urine- en/of bloedonderzoek. In de middag is de assistente bereikbaar van 13:30 tot 16:00.

Tussen 10.00-12.00 uur en 14.00-15.00 verricht de assistente kleine verrichtingen op afspraak:

   • bloeddruk meten
   • zwangerschapstest
   • suikercontrole
   • injecties
   • urine onderzoek
   • informatiefolders

Op afspraak kunt u (meestal tussen 12.00 en 13.00) bij de assistente terecht voor:

   • aanstippen van wratten
   • oren uitspuiten
   • wonden verbinden
   • hechtingen verwijderen
   • injecties
   • hartfilmpje
   • 24 uurs bloeddruk meting
recepten dokter res hable den haag

Recepten

Herhaalrecepten kunt u bestellen via onze receptenlijn 070-3503300, waarna u kiest voor optie 2. U spreekt uw naam, geboortedatum en telefoonnummer in. Geef aan welke medicijnen u nodig heeft, de sterkte, de hoeveelheid én de naam van uw apotheek.
.
Indien u op werkdagen vóór 11.00 uur de band inspreekt, kunt u de volgende dag ná 15.00 uur de medicijnen ophalen of laten bezorgen.

U kunt ook recepten bestellen via de web-app.
Hiervoor moeten wij wel weten wat uw e-mail adres en 06 nummer is.
U kunt hiervoor contact opnemen met de assistente.

Vakantiewaarnemingen

Eerst volgende vakantie:
maandag 6 mei t/m vrijdag 10 mei 2024

.
Waarneming overdag

De waarneming tijdens vakantie en nascholing wordt verricht door een vaste groep huisartsen.
.
Woont u in het postcode gebied 2585, 2596 of 2597  dan kunt u contact opnemen met huisarts mevrouw van Gend, Dr. Lelykade 68, 2583 CM Den Haag, tel. 070-3507211.
.
Woont u in een ander postcodegebied dan kunt u contact opnemen met huisarts mevrouw Korte, Dr. Lelykade 68, 2583 CM Den Haag, tel. 070-3586678.

thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis?

Per 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk via onze praktijk advies en vaccinaties voor reizen te verkrijgen.
.
Graag verwijzen wij u hiervoor door naar:

   • Dokter van Marle,
    Huisartsen aan Zee, badhuiskade 9
    Telefoonnummer: 070-3501862
   • KLM Travel Clinic
    Hofweg 9
    Telefoonnummer: 0900 109 1096
   • GGD
    Telefoonnummer: 070 353 7240

Rijbewijskeuring

Er is een beperkte mogelijkheid voor rijbewijskeuringen. U kunt overleggen met de assistente of contact opnemen met een andere huisarts waar keuringen plaatsvinden.

Voor meer informatie over de keuring kunt u de website van het CBR bekijken.

Een klacht?

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op SKGE.

een klacht insturen
Call Now Button