Privacy Verklaring

Privacyverklaring en persoonsgegevens inzien

.

Privacyverklaring

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
.
Download hier onze privacyverklaring: Privacyverklaring AVG

.

Aanvraagformulier wijzigen gegevens

Patiënten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. Verder hebben patiënten het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens.
.
Hier kunt u een aanvraagformulier downloaden zodat u een aanvraag tot inzien, wijzigen of verwijderen kunt indienen..

Aanvraagformulier Medische Gegevens_door_patiënt

Translate »
Call Now Button